Snarkskenor

En snarkskena är en speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover. Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge (cirka 0,5 cm längre fram än vanligt) hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna. Skenan används vid behandling av mild- till medelsvår sömnapné, men är också ett populärt förstahandsalternativ vid snarkproblem utan sömnapnésymtom.


BOKA TID