Remisser

Att remittera patienter till Sthlm Dental

Nu är det möjligt att remittera dina patienter till oss. På Sthlm Dental utför vi all slags dentoalveolär kirurgi, endodonti, oral protetik och ortodontiska behandlingar med Invisalign och Inman Aligner.

Säkrast är att mejla oss på info@sthlmdental.se  med namn och kontaktuppgifter så återkommer rätt person hos oss!

Om en till oss remitterad patient mot förmodan frågar om hon/han får fortsätta hos oss avvisar vi detta vänligt men bestämt och hänvisar tillbaka till remitterande tandläkare.